Davies, J. (2022) “ Humorsocialisering: Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)? Frederiksberg: Samfundslitteratur”., The European Journal of Humour Research, 10(1), pp. 240–241. Available at: https://ww.europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/646 (Accessed: 26 May 2024).