Mazzocconi, Chiara. 2023. “ Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins”. The European Journal of Humour Research 11 (1):232-35. https://ww.europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/808.