Davies, J. (2022). Book review: Lundquist, Lita Sander (2020). Humorsocialisering: Hvorfor er danskerne (ikke) så sjove (som de selv tror)? Frederiksberg: Samfundslitteratur. The European Journal of Humour Research, 10(1), 240–241. Retrieved from https://ww.europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/646